דיון קצר בפרק 505 – המקום הזה הוא המוות

כאמור, השבוע, בהיותנו בהרכב מצומצם, הרכבנו רק פרק קצר. עם זאת, הדיון אכן נגע בכמה נקודות מעניינות.

המקום הזה הוא מוות: תגובות ראשוניות

השבוע אנחנו שוב במתכונת מצומצמת, ולהלן: התגובות של חגי ושל אורן לפרק החדש.

בהמשך השבוע – פרק קצר, והרבה תיאוריות בכתב כדי לפצות אתכם על ההמתנה.