תוכן עניינים

זה תוכן העניינים המלא שלנו, לפי פרק – למי שרוצה לקרוא את הארכיון המלא, למי שלא יודע מה נמצא איפה, ולמי שאוהב לראות דברים מסודרים. שימו לב – הפרקים בסדר כרונולוגי הפוך, כך שמי שרוצה להתחיל מההתחלה, שיתחיל מסוף העמוד.

פרק שני


פרק ראשון

הנושא: הכנה לעונה החמישית.

חלקים:

  1. אז מה היה לנו – סיכום כללי: סיכום כללי של כל מה שקרה בארבע העונות הראשונות ומסביבן.
  2. אבות אכלו בוסר: שבו אנחנו מציגים את התיאוריה שלנו מסביב לארמזים תנ"כיים וענייני אבות ובנים באבודים.
  3. אז מה הולך להיות לנו: ניחושים והימורים על טבעה של העונה החמישית.
  4. על מבנה העונות: אבודים מאד השתנתה עם הזמן. כאן אנחנו סוקרים את השינוי האיטי הזה.
  5. שאלה של ניגודים: באבודים יש המון ניגודים. לחזור לאי או לא לחזור לי? מי טוב ומי רע? כאן אנחנו סוקרים את שאלת החזרה ואת הכוחות הפועלים באי.
  6. סיכום: כאן אנחנו מסכמים את הפרק הראשון שלנו, ומהמרים על מי ימות במהלך העונה.